Oslofilmene

Oslofilm eller Oslofilmene er en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982.

Hensikten med oslofilmene var å sikre dokumentasjon av Oslos miljøer og historiske utvikling, og resultatet ble en samling historisk filmer med helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk og filmhistorisk sammenheng. Det ga også norske filmskapere en unik mulighet til å få vist seg frem og eksperimentert. Les mer om de ulike regissørene her.

Oslofilmene og det øvrige arkivmaterialet etter Oslo kinematografer er avlevert til Oslo byarkiv, som nå forvalter arkivmaterialet. I tillegg til filmene finnes en stor mengde dokumentasjon om filmenes tilblivelse og produksjon. Materialet er tilgjengelig for brukere via Byarkivets lesesal.

I samarbeid med Norsk Filminstitutt ble filmene restaurert og digitalisert, og de fleste utgitt på tre dobbelt-DVDer i perioden 2005-2007. Alle 167 filmene er nå publisert på internett.

Les mer om Oslofilmene her.