Hundre nye hunder hver dag, 1974

En film om hundehold og ansvar. Vi har i Norge ca. 25 000 hunder i dag. Dersom hundeeieren i framtiden skal kunne tilbys tilfredsstillende muligheter for sitt hundehold, er det nødvendig at den enkelte med sin hund innordner seg sitt miljø og oppviser ansvar overfor sine omgivelser. Filmen fokuserer på problemstillingen omkring hunde-eiernes ansvar. Regi: Terje Helweg

(Sett 615 ganger)