Det norske studentersamfund 150 år, 1963

Kortfilm om Det Norske Studentersamfund i Oslo. Viser begivenheter som foruten å ha vært sentrale i Studentersamfundets historie også i høy grad har opptatt folk i alminnelighet. Filmen skal vise hvilken betydning Samfundet har hatt for landets kulturelle og politiske utvikling som helhet. Vi følger filmens to hovedpersoner etter hvert som de oppsøker de steder der historiens kilder er å finne. Regi: Terje Helweg. Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 2022 ganger)