Hva skjer med indre Oslofjord? 1972

Om forurensingsproblematikken i indre Oslofjord. Forurensningskilder, hvordan forholdene kan forbedres ved effektive renseanlegg for kloakk og industri. Oljeutslipp, kloakk som jordforbedringsmiddel, fremtidsplaner. Regi: Jon Langaard Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 509 ganger)