Oslo. Byen med de grønne grenser, 1953

Vi følger den grønne bygrensa fra Ljan på østsida av Oslofjorden, opp gjennom Østmarka, Nordmarka og ned igjen til fjorden. På vegen møter vi folk og dyr, jernbane, bondegårder, jorbruk og skogbruk. Da Aker i 1948 ble innlemmet i Oslo ble byen med ett 27 ganger større, og det ble veldig tydelig at byen ligger landlig, omringet av skog og vann. Regi: Per Hohle. Produsert for Oslo kinematografer Filmen er digitalisert som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 12799 ganger)