Mine søsken goddag, 1973

Filmen følger kunstneren Arne Bendik Sjur inn i hans billedverden. Sjur ønsker med sin grafikk å berøre menneskenes liv, vår angst og fremmedhet overfor hverandre. Man kan finne noe av angstbildene fra ekspresjonistisk kunst i hans arbeider, sammen med trollskap og fantasi. Filmatiseringen ble den gang omtalt som rystende. Regi: Anja Breien.

(Sett 588 ganger)