Oslo havn - byens hjerte, 1948

Filmen presenterer havna og de tekniske fasiliteter havna kan tilby med lasting, lossing, transit, viderebefordning, osv. Den viser også havnearbeid som støpearbeid, dykking, i forbindelse med modernisering, utbygging og reparasjon. Filmen gir god innsikt i den tids laste og lossemetoder, og øvrige rutiner omkring skipstrafikken. Regi: Sigval Maartmann-Moe Produsert for Oslo kinematografer Filmen er digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 2805 ganger)