Veivesenet i arbeid, 1964

Opplysningsfilm om Veivesenet i Oslo og dens forskjellige virksomheter. Tidlig på morgenen, lenge før det fleste har startet på jobben er rodelagene til veivesenet på plass og reparerer "sår" i Oslos gater. Veivesenets administrasjon i Trondheimsveien, veiutvalget, som er det folkvalgte organ, har møte, rådmannen konferer med veisjefen om en sak som skal opp på møtet. Fra Loenga bru et de store prosjekter, sperringene i Bispegata fjernes og trafikken kan gå over den nye broen, fra Huken pukkverk på Grorud hvor det produseres fyllmasse av forskjellig slag, fra arbeiden med Store Ringvei Økern krysset og Sinsen, Tveten brua er et stort prosjekt, betongkonstruksjonen heises på plass, nye boliger krever nye veier på Tveita. Veisjefen må også ut i marken, her på besøk ved Gjelleråsen, sanering av gamle Vika, nye gatepartier må bygges (Storebrand-bygget). Asfaltanlegget i Bispegata, legging av asfalt er teamarbeide. Høstløvet må veivesenet ta seg av, med snøen kommer strøbilene, Oslo er en vinterby, men også en moderne bilby, traktor med snøfreser i arbeide, bortkjøring av snø som tippes på brygga, fra verkstedsavdelingen hvor utstyret vedlikeholdes, fra garasjene i Lakkegata. Om våren skal sanden fjernes igjen, med maskiner og håndkraft fjernes sporene etter vinteren, parkerte biler hindrer effektiv rengjøring, trafikktelling. Regi: Erling Bugge. Produsert for Oslo kinematografer. Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket.

(Sett 34278 ganger)