Moderne metoder i Oslo kommune, 1958

Om rasjonalisering og effektivisering av Oslo kommunes mange virksomheter: sykehus, renovasjon, vannforsyning, kontorteknikk, transport, skogbruk, havnevesen, lysverk og bygninngskontroll. Rasjonalisering i Oslo Kommune, renhold på Ullevål sykehus, sprenging for vann til drabantbyen, "dumpers" (containerbi er), traktorer i etatene, mekanisering i skogen, skogsveier, Oslo havn, Bygningskontoret, Oslo Lysverker i Maridalsveien, kontorteknikk hos Bidragsfogden. Bruk av hullkort ved Manntallet, elektrisk hjerne i Oslo Lysverker. Regi: S. Maartmann-Moe Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 2374 ganger)