To i bredden, 1959

En liten film om feltkjøring. Rolf Kirkvaag orienterer om reglene for feltkjøring, rundkjøringer og om viktigheten av å utnytte kjørebredden i trafikken. Han tar seg også en tur ut i bil i Oslos gater for å prøve kunnskapene i praksis. Norsk Kortfilm om utnyttelsen av kjørebredden og kjørefeltene i trafikken. Trafikkscener fra Oslo, bl.a. Rådhusplassen. Kirkvaag forklarer, og sitter bak rattet, demonstrerer dem i praksis. Regi: Kjell Austad. Produsert for Oslo kinematografer. Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket.

(Sett 5486 ganger)