Oslo bys historie 1050-1924, 1950, Del 1

Tegnefilm/animasjonsfilm i tre deler om Oslo og Christiania fra 1050 til 1924. 1050- 1624 Byens geografiske plassering, tidlige folkeliv, knutepunkt for kommunikasjoner. Legenden St.Halvard. Kong Sverre og kirken. Slaget om Oslo 1197. Borgerkrig og arvefeider, kirkeliv og byliv ca.1300. Rekonstruksjon av byen, hoffet på Akershus. Den første union med Sverige. Svartedauen fra oktober 1349, brann 1352, senere epidemier. Tysk handelsdominans, lensvesnet introduseres, Amund Bolt og Knut Alvssons opprør. Brudd med Hansa-Tyskland, økonomisk oppsving for Oslo. Gustav Vasas okkupasjon, stadige kamper om Akershus, byen brenner 1567. Gjenreisning, også økonomisk og kulturelt. Produsert for Oslo kinematografer. Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket.

(Sett 5809 ganger)