Akerselva - med filmkamera fra Puttmyrene til Vaterland, 1953

Vi følger Akerselva fra Puttmyrene der den starter, gjennom Nordmarka, Maridalen, Sagene, Grünerløkka og helt ned til utløpet i Oslofjorden Historiske glimt fra føtingen i Nordmarksvassdraget, sabbruksvirksonhet, mølledrift og den begynnende industrialiseringen med spinnerier, veverier og mekanisk industri. Regi: Kristofer Aamot. Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 16031 ganger)