Oslo bys historie 1050 1924, 1950. Del 2

Tegnefilm/animasjonsfilm i tre deler om Oslo og Christiania fra 1050 til 1924. 1624-1814 Ny stor bybrann 1624, som utsletter nesten hele byen. Den nye byen skal nå legges innunder Akershus og døpes om til Christiania. Rekonstruksjon av gjenreisningen. En dag i det gamle Christiania med severdigheter og folkeliv, samfunnets organisering. Siste halvdel av 1600-tallet: Byllepest, utvidelser av byen, murtvangen opphører for nybygg, stor brann 1687. Inngående om forholdet mellom magistrat og borgere. Havnebrann i 1708. Karl 12. angriper byen 1716. Nytt vannverk, "eligerede mænd" 1732, den økonomiske styring med byen senere over på de folkevalgtes hender. Økonomisk og kulturell vekst i siste halvdel av 1700-tallet. Bernt Anker og tiden like før 1814: Blokade 1807, sult og uår fram til 1814, de rikes selskapsliv mens folkemasser sulter utenfor vinduene, opprettelse av norsk universitet i 1813, det utenrikspolitiske forspillet til unionsoppløsningen. Etter at selve hovedbegivenhetene i 1814 er over står Christiania igjen som landets hovedstad, med Storting og Høyesterett. Regi: Nils R. Müller Produsert for Oslo kinematografer. Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket.

(Sett 3533 ganger)