Gass har fremtiden for seg- Oslo gassverk, 1956

På midten av 1950-tallet importerte Oslo årlig 27.000 tonn kull, som ble omdannet til koks, gass og tjære. Denne produksjonen foregikk på Oslo gassverk på Ankertoget. Gassen ble brukt både i private husholdninger og av næringslivet. Regi: Walter Fyrst Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 1570 ganger)