Oslo kommunale sykehus, 1950

Om sykehusdriften i Oslo Kommune. Glimt fra bl.a. Ullevål med intern hestetransport, Kroghstøtten med legevakten før om- og utbygging, Oslo Kommunale Kvinneklinikk, Vardåsen Sanatorium, Dikemark, Aker Sykehus, pleiehjemmet på Villa Gimle (midlertidig). Fra den daglige drift og arbeid. Regi: S. Maartmann-Moe Produsert for Oslo kinematografer Filmen ble digitalisert som del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo byarkiv og NFI/Filmarkivet Nasjonalbiblioteket

(Sett 2674 ganger)